30.Μονάδες μέτρησης μήκους : μετατροπές

Μονάδες μέτρησης μήκους - Σωματομετρία Βουνά και Θάλασσες
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

Δεν υπάρχουν σχόλια: