Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου -Οι αγώνες του Κανάρη

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-8-istoria_st.pdf http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-5-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός (Ψηφιακή τάξη)παρουσίαση απο τον Γ Σουδία   (Ψηφιακή τάξη)

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία  (Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα... ...απο τον Γ. Σουδία    (Ψηφιακή τάξη)

Ερωτήσεις απαντήσεις (Η επανάσταση στα νησιά)

 .........του Θ. Αρβανιτίδη

  Ερωτήσεις απαντήσεις.(Αγώνες του Κανάρη)

.........του Θ. Αρβανιτίδη

Γ. 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου - Quiz
........του Θ. Αρβανιτίδη
Γ. 8. Οι αγώνες του Κανάρη - Quiz

........του Θ. Αρβανιτίδη


 


Η επανάσταση στην Στερεά Ελλάδα

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-4-istoria_st.pdf


Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)

Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις...απαντήσεις...


......του Θ. Αρβανιτίδη

ακούστε το μάθημα...


απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

Γ. 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα - Quiz

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

Ονοματικές φράσεις – Ρηματικές φράσεις
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

Μετοχή παθητικού παρακειμένου
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

https://803f81df80ead3c89c8a6e828893e9185ff62266.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcVlFUSUxPX3NZd3M/index.html
του Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ  -ΗΣ, -ΕΣ (άσκηση συμπλήρωσης κενών)

Tο σκιάχτρο

  Η ιστορία ενός... διαφορετικού σκιάχτρου που ήθελε να αποκτήσει φίλους. Ένα animation που μιλάει για τη διαφορετικότητα, τη μοναξιά.