15.Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
Μαθηματικά Ε' Κεφάλαιο 15
παρουσίαση απο τον Π. Κώτση

Δεν υπάρχουν σχόλια: