Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-3-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)

παρουσίαση του μαθήματος...

... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις ...απαντήσεις...

...του Θ. Αρβανιτίδη

Quiz
...του Θ. Αρβανιτίδη


 
 
 πηγή: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΣΑΖΟΣ

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-2-istoria_st.pdf

Γ, Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)

παρουσίαση του μαθήματος...

..απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

 ακούστε το μάθημα...


 ...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις...απαντήσεις..


...του Θ. Αρβανιτίδη

Γ. 2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία - Quizπηγή:εγκύκλιος παιδεία

Η Φιλική Εταιρεία

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-1-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)


απόσπασμα απο ην ταινία "Παπαφλέσσας"
..απο ον Α. Χαραλάμπους

παρουσίαση του μαθήματος...
... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...

...του Θ. Αρβανιτίδη


Γ. 1. Η Φιλική Εταιρεία - Quiz

Αυτόχθονες λαοί

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ


Αιτιολογικές προτάσεις
http://www.inschool.gr/G6/LANG/PROTASEIS-AITIOLOGIKES-LEARN-G6-LANGHPordBstBLwords-1411161115-tzortzisk/index.html
K. Tζωρτζής (inschool)


Μικρός αναγνώστης

Πως γράφουμε επιχειρηματολογικά κείμενα
του Γ. Σουδία

Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα


http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-9-istoria_st.pdf

Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)


Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα - Quiz
του Θ. Αρβανιτίδη

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-8-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός (Ψηφιακή τάξη)


παρουσίαση του μαθήματος...

.... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

. του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής - Quiz
 του Θ. Αρβανιτίδη
Οι δάσκαλοι του Γένους

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-7-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)

παρουσίαση του μαθήματος...
... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα..

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις...απαντήσεις....


Β. 7. Οι δάσκαλοι του Γένους - Quiz
 του Θ. Αρβανιτίδη 
πηγή: ιστολόγιο 123 οπ!

Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-6-istoria_st-4.pdf

Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)


παρουσίαση του μαθήματος...

..... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις-απαντήσεις....

 του Θ. Αρβανιτίδη

Β. 6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών - Quiz
 .του Θ. Αρβανιτίδη