36.Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας


Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_36/interaction.html
...απο τον Γ.Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

Quiz...
http://atheo.gr/yliko/ise/F.36.q/index.html
 απο το Θ. Αρβανιτίδη 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ
http://www.3dmekanlar.com/en/panorama-1453.html


 Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Θρήνοι, Θρύλοι, Παραδόσεις
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8801