Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
του Γ. Σαλονικίδη

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10619/extras/gstd01_geo_quiz/index.html

απο το φηφιακό σχολείο
Περιστροφή και περιφορά της γης
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2979
απο το φηφιακό σχολείο


Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (διαδραστικό)


Οι ασκήσεις του τετραδίου εργασιών (απο http://123-op.blogspot.gr)
Εργασία 3