4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμων

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών
απο τον Γ. Φερεντίνο

ΔΙΑΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
 http://www.interactivestuff.org/sums4fun/switch.html


ΔΙΑΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
 http://downloads.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/number_ordering/play/maincontainer_001.swf

ΣΠΑΣΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopOrder2.swfΤο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
του Γ. Σαλονικίδη

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10619/extras/gstd01_geo_quiz/index.html

απο το φηφιακό σχολείο
Περιστροφή και περιφορά της γης
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2979
απο το φηφιακό σχολείο


Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (διαδραστικό)


Οι ασκήσεις του τετραδίου εργασιών (απο http://123-op.blogspot.gr)
Εργασία 3