Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της γης


παρουσίαση απο τον Π. Σαμούχο

Τα μεγαλύτερα ποτάμια σε μήκος του κόσμου(λίστα)
Φωτόδεντρο

Οι μεγαλύτερες λίμνες της γης
Φωτόδεντρο


Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10629/extras/gstd14_world_rivers/index.html
Φωτόδεντρο

Βρες τις μεγαλύτερε; λίμνες
Φωτόδεντρο


ΒΡΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ