Η ζωή στις εύκρατες περιοχες

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές


MENH ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


 Θερμικές ζώνες της γης
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10641/extras/gstd23_therm_zones/index.html Συσχετίστε περιοχές , κλίμα και ασχολίες ανθρώπων
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10641/extras/gstd23_sysxetiseis/index.html


Η ζωή στα τροπικά δάσηΗ ζωή στα τροπικά δάση
Ζάρκος Δ. , Μίσσιου Γ.


Βρείτε, μεταξύ των άλλων αυτόχθονων λαών, πληροφορίες για τους
 πυγμαίους και μπαντού, στην παρουσίαση των μαθητών της τάξης μας

Γλώσσες και θρησκείες

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2766


H ΛΕΞΗ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ