Διάδοση του φωτός

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) ΔΕΣ ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ
http://content.tutorvista.com/physics_10/content/media/009_recti_pro_light.swf
 (διαδραστικό)

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΣ
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/64697556/propagation.swf