Η φίλη μας η θάλασσα

Βίντεο απο τη ρύπανση στο Σαρωνικό


1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται

απο τον Γ. Παπαδόπουλοαπο τον Γ. Σουδία   (Ψηφιακή τάξη)

Quiz  απο ...
τον Άγγελο Διαμαντή


Βρείτε τη σωστή κατάλήξη
  http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=35091_


Κάντε κλικ στη σωστή κατάληξη
  http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=46007_


ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ  inschool...

Ορθογραφία - Περιβάλλον,θάλασσα 

Ρήματα - καταλήξεις -τε, -ται

Θάλασσα, ρύπανση - Λεξιλόγιο, συνώνυμα 

Θάλασσα - ορθογραφία, λεξιλόγιο 

Ορθογραφία - Θαλάσσια ρύπανση

....του Κ. Τζωρτζή


Δεν υπάρχουν σχόλια: