2. Οι Έλληνες " κατακτούν " τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/45625610/HISTORY%20E%20-%2002.pdf
Γ. Ζερβός

Οι Έλληνες “κατακτούν” τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

http://users.sch.gr/divan/istoria_02/interaction.swf
απο το Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα....
https://mix.office.com/watch/1ku4vfdkhvxmv
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz...
http://users.sch.gr/gakribo/t/ie/A.2.q/index.html
 ...απο το Θ. Αρβανιτίδη


  ΡΩΜΗ  (εικονική περιήγηση)

http://www.italyguides.it/us/roma/rome/ancient_roman_empire/colosseum_and_gladiators.htm


Δεν υπάρχουν σχόλια: