4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46009042/HISTORY%20E%20-%2004.pdf
Γ, Ζερβός

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

αφήγηση του μαθήματος...
https://mix.office.com/watch/4ibk2hhgb22i
...απο τον Γ. Σουδία


http://users.sch.gr/divan/istoria_04/interaction.swf
 του Γ. Σουδία


http://users.sch.gr/gakribo/t/ie/A.
 του Θ. Αρβανιτίδη

ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ντύσε το Ρωμαίο στρατιώτη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: