Αυτόχθονες λαοί

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ


Αιτιολογικές προτάσεις
http://www.inschool.gr/G6/LANG/PROTASEIS-AITIOLOGIKES-LEARN-G6-LANGHPordBstBLwords-1411161115-tzortzisk/index.html
K. Tζωρτζής (inschool)


Μικρός αναγνώστης

Πως γράφουμε επιχειρηματολογικά κείμενα
του Γ. Σουδία

Οι αγώνες των Σουλιωτών


 http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-10-istoria_st.pdf
  Γ. Ζερβός

παρουσίαση ...
...απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις..
http://users.sch.gr/sudiakos/erwtiseis31/engage.swf
...του Γ. Σουδία

Quiz...
του Θ. Αρβανιτίδη