Ο Μεσοπόλεμος

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-06-istoria_st.pdf


Γ. Ζερβός

Α. Χαραλάμπους


 

απο το 5ο Δ. Σχ. Αλεξάνδρειας


Ε. Τζαγκαράκη