13.Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

παρουσίαση απο την Β. Αντωνίου

 Οροσειρλες και πεδιάδες στον κόσμο...
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10628/extras/gstd13_map-mount-pediades/index.html
...απο το ψηφιακό σχολείο

Βρες τις οροσειρές...
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10628/extras/gstd13_mountains_quiz/worldmountains.swf
..ψηφιακό σχολείο


ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΟΡΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΔΙΑΔΕΣ (παιχνίδι)