36.Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους


Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία


 http://users.sch.gr/theoarvani/mathimata/etaxi/istoria/st/ST.9/engage.swf

http://users.sch.gr/theoarvani/mathimata/etaxi/istoria/st/ST.9.q/i36.swf
απο το Θ. Αρβανιτίδη
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ερωτήσεις επιλογής απο τον Γρηγόρη Τάσιο)