Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα


http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-9-istoria_st.pdf

Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)


Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα - Quiz
του Θ. Αρβανιτίδη

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-8-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός (Ψηφιακή τάξη)


παρουσίαση του μαθήματος...

.... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

. του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής - Quiz
 του Θ. Αρβανιτίδη
Οι δάσκαλοι του Γένους

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-7-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)

παρουσίαση του μαθήματος...
... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα..

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις...απαντήσεις....


Β. 7. Οι δάσκαλοι του Γένους - Quiz
 του Θ. Αρβανιτίδη 
πηγή: ιστολόγιο 123 οπ!

Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-6-istoria_st-4.pdf

Γ. Ζερβός(Ψηφιακή τάξη)


παρουσίαση του μαθήματος...

..... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις-απαντήσεις....

 του Θ. Αρβανιτίδη

Β. 6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών - Quiz
 .του Θ. Αρβανιτίδη