Το Αλβανικό έπος

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-07-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός

Το Αλβανικό Έπος
Αγγελόπουλος Α.

https://dfa5ab6ae3f251e127421dd02f2ae2367b9cec24.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdV2V1ckVIaTJfbXM/interaction.swf
 Θ. Αρβανιτίδης


απο το 5ο Δ. Σχ. Αλεξάνδρειας


 Ε. Τζαγκαράκη