42.Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τουλιόπουλος Φώτης

Η εξέλιξη της ΕΕ


https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Enlargement_of_the_European_Union_77.gif/600px-Enlargement_of_the_European_Union_77.gif

H Διέυρυνση της Ε.Ε.
http://e-geografia.eduportal.gr/geo-e/ged42_eu-timeline/index.html


 Τα κράτη της Ευρωζώνης
http://photodentro.edu.gr/photodentro/ged43_eu-zone_pidx0013310/

Παζλ με την Ευρώπη
http://berlin.adagio4.eu/ressource/static/files/games/europapuzzle/europa-puzzle-2011.swf

Η αρπαγή της Ευρώπης (παιχνίδι)
http://www.bestunipi.eu/sites/all/egame/