Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-01-istoria_st.pdf


Γ. Ζερβός
παρουσίαση του μαθήματος...

... απο τον Γ. Σουδία


ακούστε το μάθημα

..απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις...απαντήσεις..
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz...

....απο το Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: