36.Διαιρέτες και πολλαπλάσια

Διαιρέτες και πολλαπλάσια
Γ. Σουδίας(Ψηφιακή τάξη) 

ΒΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΑΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ (επίλεξε έναν αριθμό και βρες μετά έναν διαιρέτη ή ένα πολλαπλάσιό του)

ΧΤΥΠΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΑΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕΣ (παιχνίδι)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ (άσκηση πολλαπλης επιλογής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: