Η ζωή στις εύκρατες περιοχες

Η ζωή στις εύκρατες περιοχές


MENH ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


 Θερμικές ζώνες της γης
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10641/extras/gstd23_therm_zones/index.html Συσχετίστε περιοχές , κλίμα και ασχολίες ανθρώπων
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10641/extras/gstd23_sysxetiseis/index.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: