32.Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή


1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας


Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις-απαντήσεις...
 http://users.sch.gr/divan/istoria_32/interaction.html
..απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.32.q/index.html
 Θ. Αρβανιτίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: