32.Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418740/HISTORY%20E%20-%2032.pdf
Γ. Ζερβός

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
 https://mix.office.com/watch/19lfo48u4qy1f?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...
 http://users.sch.gr/divan/istoria_32/interaction.html
..απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.32.q/index.html
 Θ. Αρβανιτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: