24.Γεωμετρικά σχήματα-περίμετρος

Γεωμετρικά σχήματα - Περίμετρος
Παρουσίαση από τον Γ. Σουδία

Quiz
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42113902/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91/%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%28%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%29.swf
απο τον Α. Χαραλάμπους

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ (διαδραστικό) 

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ (άσκηση του Γ. Σαλονικίδη)

ΜIΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑ 1 (ψηφιακό σχολείο)

ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑ 2 (ψηφιακό σχολείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: