24.Γεωμετρικά σχήματα-περίμετρος

Γεωμετρικά σχήματα - Περίμετρος
Παρουσίαση από τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ (άσκηση του Γ. Σαλονικίδη)

ΜIΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑ 1 (ψηφιακό σχολείο)

ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑ 2 (ψηφιακό σχολείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: