27.Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί

Μαθηματικά Ε' Κεφάλαιο 27
παρουσίαση απο τον Π. Κώτση

Δεν υπάρχουν σχόλια: