26.Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 


http://inschool.gr/G5/MATH/EPIPEDA-EMVADO-PERIMETROS-VAL-G5-MATH-HPwrite-1403201636-tzortzisk/index.html


http://inschool.gr/G5/MATH/EPIPEDA-EMBADON-MONADES-VAL-G5-MATH-HPclickon-1401121853-tzortzisk/index.html


http://inschool.gr/G5/MATH/EPIPEDA-EMBADON-VAL-G5-MATH-HPwrite-1401121826-tzortzisk/index.html

inschool.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: