Ανάκλαση του ήχου

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
παρουσίαση απο τον Γ.Ζερβό (Ψηφιακή τάξη) 


ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΠΩΣ 'ΒΛΕΠΕΙ' Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ