Απορρόφηση του ήχου

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
παρουσίαση απο τον Γ.Ζερβό

 Τι παθαίνει ο ήχος σε διάφορες επιφάνειες
https://www.nde-ed.org/EducationResources/HighSchool/Sound/Graphics/Flash/multiroom.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια: