43.Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

http://www.inschool.gr/G5/MATH/TRIGONA-PLEVRES-PRAC-G5-MATH-MYtriviaBLOR-1404231453-tzortzisk/index.html
K. Τζωρτζής

http://www.inschool.gr/G5/MATH/TRIGONA-PLEVRES-GONIES-PRAC-G5-MATH-HPordBst-1404231454-tzortzisk/index.html
Κ. Τζωρτζής

http://users.sch.gr/salnk/online/maths_e/triangles_ex/trindex.htm
Γ. Σαλονικίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: