Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ
παρουσίαση απο το Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: