Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ
παρουσίαση απο το Γ. Ζερβό

Δεν υπάρχουν σχόλια: