33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη


1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας


Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα..


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις- απαντήσεις...
 http://users.sch.gr/divan/istoria_33/interaction.html
..απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

 Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.33.q/index.html
 απο το Θ. Αρβανιτίδη 


ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΔΑΦΗ (άσκηση επιλογής απο το Γ. Τάσιο)


Δεν υπάρχουν σχόλια: