33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418758/HISTORY%20E%20-%2033.pdf
 Γ. Ζερβός

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα..
https://mix.office.com/watch/1e8yq0g9br3oj?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις- απαντήσεις...
 http://users.sch.gr/divan/istoria_33/interaction.html
..απο τον Γ. Σουδία

 Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.33.q/index.html
 απο το Θ. Αρβανιτίδη


ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΔΑΦΗ (άσκηση επιλογής απο το Γ. Τάσιο)


Δεν υπάρχουν σχόλια: