35.Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418777/HISTORY%20E%20-%2035.pdf
Γ. Ζερβός

Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/efe4c0x1zxnk?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_35/interaction.html

...απο τον Γ, Σουδία

Quiz...
http://atheo.gr/yliko/ise/F.35.q/index.html

απο το Θ. Αρβανιτίδη
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (του Γρηγόρη Τάσιου)


Δεν υπάρχουν σχόλια: