36.Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους


http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418780/HISTORY%20E%20-%2036.pdf
Γ. Ζερβός

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/1lfs2foav19ra?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_36/interaction.html
...απο τον Γ.Σουδία

Quiz...
http://atheo.gr/yliko/ise/F.36.q/index.html
απο το Θ. Αρβανιτίδη

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ
http://www.3dmekanlar.com/en/panorama-1453.html


 Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Θρήνοι, Θρύλοι, Παραδόσεις
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8801

Δεν υπάρχουν σχόλια: