34.Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα


1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) ακούστε το μάθημα...


 ...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_34/interaction.html
 ..απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.34.q/index.html
 .. απο το Θ. Αρβανιτίδη 


ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( του Γρηγόρη Τάσιου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: