34.Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418759/HISTORY%20E%20-%2034.pdf
Γ. Ζερβός

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδίαακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/vl62ds9nmdl0?lcid=1033
 ...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις-απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_34/interaction.html
 ..απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
http://atheo.gr/yliko/ise/F.34.q/index.html
 ...απο τον Θ. Αρβανιτίδη


ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( του Γρηγόρη Τάσιου)


Δεν υπάρχουν σχόλια: