28.Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4595,20801/extras/ged28_gr-mnhmeia/index.html

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3525,14472/extras/ged28_gr-synora-istoria/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: