Επανάληψη 5ης ενότητας

Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους - Όλη η ενότητα
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους - Quiz απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

Ε. Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους - Quiz
.απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: