25.Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

ΔΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14465/extras/ged25_allages/index.htm

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14465/extras/ged25_gennesi-ipeiron/index.htm

ΟΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14465/extras/ged25_nestos/index.html

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14465/extras/ged25_elliniko_toxo/index.html

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
 http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1305/flash/es1305_waterfalls.swf

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1601/flash/es1601_arch_formation.swf
Δεν υπάρχουν σχόλια: