27.Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14467/extras/ged27_fwties/index.html

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/533/3524,14467/extras/ged27_tsunami/index.html

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
 http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: