39.Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Γ, Φερεντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: