35.Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

Δεν υπάρχουν σχόλια: