Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες

Ονοματικές φράσεις – Ρηματικές φράσεις
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

Μετοχή παθητικού παρακειμένου
παρουσίαση απο τον Γ. Φερεντίνο

https://803f81df80ead3c89c8a6e828893e9185ff62266.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcVlFUSUxPX3NZd3M/index.html
του Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ  -ΗΣ, -ΕΣ (άσκηση συμπλήρωσης κενών)

Δεν υπάρχουν σχόλια: