24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883389/HISTORY%20E%20-%2024.pdf
Γ. Ζερβός

Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/1px87o1lnubj6?lcid=1033
...απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις - απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_24/interaction.html
...απο τον Γ. Σουδία

Quiz..
https://793306cc759afc7ecfa3138976a7a8d65a985661.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdclFXby1OWHpxMms/
... απο τον Θ. Αρβανιτίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια: