24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη) 

ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη) 

ερωτήσεις - απαντήσεις...

.απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 

Quiz..
https://793306cc759afc7ecfa3138976a7a8d65a985661.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdclFXby1OWHpxMms/
..απο τον  Θ. Αρβανιτίδη 


Δεν υπάρχουν σχόλια: