Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά, τα υγρά..και τα αέρια

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ6 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ - ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ7 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ- ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΡΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 


ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ8 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ-ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό(Ψηφιακή τάξη) 

Δες τα μόρια των υλικών σωμάτων όταν θερμαίνονται ή ψύχονταιΔΕΣ ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΟΤΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ Ή ΨΥΧΟΝΤΑΙ (διαδραστικό στα αγγλικά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: