23.Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883382/HISTORY%20E%20-%2023.pdf
Γ. Ζερβός

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

  ακούστε το μάθημα...
https://mix.office.com/watch/1e1gv699fxe86?lcid=1033
 ...απο τον Γ. Σουδία

Ερωτήσεις - απαντήσεις... 
http://users.sch.gr/divan/istoria_23/interaction.swf
του Γ. Σουδία

Quiz
https://7180abe2d894455f56b812c83df29919a38859b7.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdY241UlNMTkZrLW8/
Θ. Αρβανιτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: