21.Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127545/HISTORY%20E%20-%2021.pdf
Γ. Ζερβός

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

ακούστε το μάθημα..
https://mix.office.com/watch/qyp96is411m9?lcid=1033
 απο τον Γ. Σουδία

ερωτήσεις...απαντήσεις...
http://users.sch.gr/divan/istoria_21/interaction.swf
...απο τον Γ. Σουδία


Quiz..
https://4a91b6bcf9b179325e305baec7416653e4030cd7.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdRTY1Vy1LOW5JQWM/
...του Θ. Αρβανιτίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: