Βιβλιοθήκες
Εξάσκηση...
https://0e14773359a78d9313fbab3892042078fed4a949.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcUmhoQWxOZHIzWjg/index.html
..του Γ. Σουδία

ΒΡΕΣ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ  ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΑ
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/c12/5.htm
( άσκηση απο το site "Ελληνικός πολιτισμός")

 Εξάσκηση..
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/html/online/glossa/orthpoly/poly1.htm
 ..Γ. Σαλονικίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: