4.Η ταυτότητα του χάρτη : Κλίμακα

ΚΛΙΜΑΚΑ


 ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ

 (απο το ψηφιακό σχολείο)


ΔΙΑΒΑΣΕ,ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ

 (απο το ψηφιακό σχολείο)


Δεν υπάρχουν σχόλια: