2.Τα είδη χαρτών


Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου from zizzelita


Quiz ....
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/_-_.swf

...απο τον Γ. Ζερβό


ΠΟΛΥΧΑΡΤΗΣ (ψηφιακό σχολείο) 

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ ( άσκηση απο το ψηφιακό σχολείο) 

ΠΟΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (άσκηση απο το ψηφιακό σχολείο) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: