2.Τα είδη χαρτών

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου from zizzelita


ΠΟΛΥΧΑΡΤΗΣ (ψηφιακό σχολείο) 

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ ( άσκηση απο το ψηφιακό σχολείο) 

ΠΟΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (άσκηση απο το ψηφιακό σχολείο) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: