3. Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000

Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία  (Ψηφιακή τάξη)


ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ


πηγή: AmaLeo

Δεν υπάρχουν σχόλια: