Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-09-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός

Ε9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941-1949)
Σ. Σαββίδης


https://80d5d33b03ee29f5b1b50b4f7b37f168aeb97804.googledrive.com/host/0B3zesXDYWEqdNDdITGFuSmZ1VkU/interaction.swf
Θ. Αρβανιτίσης


απο το 5ο Δ. Σχολείο Νάουσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: