Η Ελλάδα στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/e-kef-04-istoria_st.pdf
Γ. Ζερβός

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία

http://users.sch.gr/sudiakos/erwtiseis41/engage.swf
Γ. Σουδίας


απο το 5ο Δ. Σχ. Αλεξάνδρειας
Δεν υπάρχουν σχόλια: