Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία

ΜΙΚΡΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
παρουσίαση απο τον Γ. Ζερβό

http://photodentro.edu.gr/photodentro/BloodCirculation_pidx0016084/BloodCirculation.swfhttp://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16714/PuzzleKykloforiko.swf


http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16683/CrosswordKykloforiko.swf


http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16693/HeartHealth.swf

Δεν υπάρχουν σχόλια: