Ένας ακούραστος μυς- Η καρδιά

Δ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΜΥΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ
παρουσίαση απο τον Γ.Ζερβό


 
http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16707/HeartPulse.swf


http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16685/Heart.swf


http://photodentro.edu.gr/lor/retrieve/16687/HeartBeat.swf


Δεν υπάρχουν σχόλια: